Moderan dizajn praksa

Ordinacije lekara su više od poslovnih prostorija. To su lični radni ambijenti lekara koji leče, i prostori u kojem pacijenti traže podršku i lečenje. Individualno uređivanje ovih područja preuzela je na sebe berlinska arhitektica Birgit Kolb. Ona je stvorila sa empatijom, kreativnošću i dobrom upotrebom sistema suve gradnje, iznenađujuće, kreativna i istovremeno moderna rešenja.

Najviše projektanata slede još uvek striktno rečenicu moderne arhitekture “forma sledi funkciju". Ona je dovela do trijumfa čistih linija i smanjenog dizajna, koji oblikuju arhitekturu. U nekim funkcionalno oblikovanim područjima, kao što su kancelarije, ordinacije i uprave, radikalno sprovođenje ove maksime dovodi do hladnih, bezličnih svetova, koji se smatraju nepristupačnim i odbojnim od strane korisnika.

Ali upravo ordinacije lekara trebaju biti pristupačna i treba da deluju pozitivno i u idealnom slučaju da odražavaju ličnost medicinara koji leči. Zato što ove prostorije traže pacijente u veoma privatnim stvarima akutnim slučajevima bolesti, pa sve do kozmetičkih rešenja. Najbolji osnov za uspešno lečenje je poverenje u lekara koji leči kao medicinara i čoveka.

Ovde Birgit Kolb kreće sa svojim poslom, kada ona prostorije jedne ordinacije planira i uređuje. Koje su to dominantne teme jednog lekara? Kako se ona mogu kreativno sprovesti? Koji su zahtevi u svakodnevnoj praksi?

Glavne teme su tako različite kao vlasnici ordinacije: Svetle boje očnoj praksi daju atmosferu, razni kontinenti oblikuju prostorije Berlinske prakse za ortopediju čeljusti i „prostor za umetnost pacijenata“ važi kao moto jedne stomatološke prakse.

Razna područja prakse pokazuju različite aspekte vodeće teme. Umesto uredne jednakosti tako nastaju interesantna i lična područja praksi, u kojem se lekari i saradnici osećaju lepo i gde se pacijenti mogu bolje orijentisati.

Pored toga projektantica koristi zakrivljene, individualno dizajnirane oblike i vešte svetlosne efekte. Implementacija projektovanja sledi uvek sa sistemima suve gradnje, bez koje moderna praksa gradnje više nije zamisliva.

Birgit Kolb i ovde želi kvalitet u svakom detalju. Savršenstvo građevinskih komponenti osigurava se kroz upotrebu profila od Protektor-a. Zakrivljeni sastavni delovi izvode se u odgovarajućoj podkonstrukciji i pripadajućih profila za zaštitu ivica. Protektor RS-profil osigurava savršen oblik zaokruženih zidova. Ivični profil br. 3767 osigurava sigurno vođenje linija kod zaokruženih otvora zida ili  izreza plafona.  Tako je ambiciozna projektantica sigurna, da lepota njenih projekata ostane sačuvana uprkos intenzivnog korišćenja od izvođača.