Uspešni privredni sistemi

Stanogradnja i privreda su već 2011 bili pokretači rasta građevinske industrije. Nakon građevinske prognoze nemačke garđevinske industrije  u ekonomskoj gradnji očekuje se u 2012. jedan natprosečni rast od više od 4%. Trend od kojeg najviše mogu da profitiraju kompanije za suvu gradnju, kada oni pored običnih suvih građevinskih radova u svoj radni spektrum preuzmu i lake čelične konstrukcije. Ovde postoje dobre tržišne šanse, jer laka čelična konstrukcija u Nemačkoj je još mlad način gradnje, čiji značaj stalno raste.

Izomaterija Edificio-konstrukcije u Kulmbach-u

Posebno u izgradnji industrijskih zgrada jasne privredne i tehničke prednosti gradnje od lakih čeličnih konstrukcija dolaze na videlo. Potrebna fleksibilnost u proizvodnji i brzina tehničkog i ekonomskog razvoja guraju pogone kod njihovih planova u brže, fleksibilne vrste gradnje. Idealno rešenje ovde leži u gradnji velikih, raznih korisnih dvorana kao ljuske i kasnijeg proširenja dvorane na način lakih čeličnih konstrukcija. Brzina gradnje, lakoća, visoka nosivost, varijabilnost, dobar odnos troškova i koristi i dobre građevinske fizičke osobine su prednosti, koje ubede donosioca odluke iz privrede. Nije ni čudo da kompanije rado koriste ove konstrukcije da dalje razvijaju područja proizvodnje, skladišta ili kancelarijska krila. Kvalifikovane kompanije za nadogradnju mogu ovde da pronađu interesantno, budućnosti orjentisano polje aktivnosti.

Novi prostori, nove mogućnosti sa Edificio

Tipični primer za takav projekat izgradnje industrijskih zgrada  je nova tehnička centrala RAPS GmbH u Kulbachu, kojeg je izvodila firma Näther & Hübner  kao iskusno preduzeće za preradu. U godini 2011., uvezao je svetski uspešni proizvođač začina i komponenti životnih namirnica svoje nacionalne i internacionalne aktivnosti u istraživanje i uložio u nadogradnju lokacije preduzeća. Laka čelična konstrukcija i sistem Protektor Edifico ovde su igrali centralne uloge.

Rešenja sa sistemom za sve detalje

Sistem lake čelične konstrukcije Edifico omogućuje stvaranje prostornih struktura, nezavisno od postojeće građevinske supstance. Osnovu čine delotvorni profili iz Protektor Edificio programa. Kao prag služe za upotrebu U-priključni profili u 1,5 mm debljini materijala, C i U-profili širokog raspona stvaraju nosač i U – prstenasti sidreni profili dolaze kao gornji završetak zida. Sistem se nadopunjuje kroz specijalne delove oblika za gradnju priključaka i potpora. Statičke provere se vrše u skladu sa DASt.-Direktiva 016, a takođe i nadzor kvaliteta po ovoj direktivi.

Lösungen mit System für alle Details

Sa Edifico mogu da se realizuju različiti samostalni statički sistemi. U Kulmbachu konstrukcija je statički povezana na armirane betonske stubove noseće konstrukcije dvorane. Nosači širokog raspona premoščuju širine od do 7,70 metara. Da se poveća slobodni prostor ispred, čelična šipka služi kao unutrašnja potpora. Na stranama konstrukcija plafona postavljena je na zidove. One su statički dvostruko efikasne. Oni nose vertikalna opterećenja plafona i preuzimaju horizontalna ojačanja sistema, onda radno postolje i oplata zajedno formiraju statički efikasnu zidnu ploču. Detaljno planiranje konstrukcije preuzela je tehnika pogona Protektora u Gaggenau.

Lösungen mit System für alle Details

Nadogradnja pojedinih prostorija sa nenosećim zidovima suve gradnje sledila je naknadno. Ovde se Raps GmbH odlučio kao građevinar orijentisan ka budućnosti, za nadogradnju sa ekološkim Maxi-Tec-profilima, koji se proizvode posebno štedljivo u odnosu na materijal i resurse. Ovaj projekat samo je primer za neograničene mogućnosti suve gradnje u izgradnji industrijskih zgrada. Ovde nudimo uzbudljivo polje aktivnosti i preduzetničke mogućnosti za kvalifikovano i angažovano preduzeće za suvu gradnju. Jer razvoj suve gradnje još uvek nije završen, već nastavlja svoj trijumfalni uspeh u drugim oblastima primene: - kao jedna od najinovativnijih i fleksibilnih građevinskih tehnika.