Različitost prema Vašim zahtevima

PROTEKTOR nudi preko 400 različitih profila za maltere za skoro sva područja primene. Različitost je naš princip, je različiti su takođe i zahtevi građevinske industrije. Jednoobraznost možete naći na drugoj strani, kvalitetu i praktičnosti. Naši polazni materijali su uvek najbolji proizvodi, naša obrada trajna i inteligentna. To je osnov našeg uspeha i to Vam daje sigurnost.

Kvalitet zanatstva zadovoljava industrijsku efikasnost

PROTEKTOR profili za malter podržavaju upotrebu modernih mašina za malter kao i tradicionalnu zanatsku izvedbu. Uvek je rad efikasan, brz i vrlo precizan. To je know-how, koji smo stavili u naše profile. On takođe dolazi iz jake veze sa našim partnerima u trgovini i industriji i naših tradicionalnih veza sa zanatstvom. Ovde nalazimo ono što tražite: dobra rešenja za dobar rad.

Materijal i izrada –  jaki kao i Vaš rad

Svakoj građevini je potrebna solidna osnova. Osnovu za naše profile čine galvanizovani čelik, aluminijum, nerđajući čelik i plastika. Sa ovim mi najbolje pokrivamo sva područja primene. Naravno mi koji radimo u proizvodnji svesni smo troškova, ali uvek svesni i kvaliteta.

Zajedno sa inteligentnim rešenjima detalja i inovativne konstrukcije profila nastaju superiorne prednosti za obradu. Principi ergonomije i trajnosti čuvaju zdravlje zanatlija i našu životnu sredinu.

Asortiman sa profilom za zahtevna rešenja

PROTEKTOR-profile za maltere naći ćete za sledeća područja primene: unutrašnji, spoljni termoizolacioni malter i termoizolacioni-kompozitni sistemi. U okviru ovoga područja obuhvaćene su različite primene: Ugaoni i početni (cokl) profili, šablone za malter, završni malter i profili za dilatacijske fuge, porubljivanje -  nadogradnja –  zidnih uglova – i specijalnih profila. Dodatno dostavljamo profile za malter takođe za specijalne građevinske detalje.

Glavni katalog profila za maltere

Ovde možete preuzeti katalog za termoizolacione sisteme. (PDF | 18.3 MB)

WDVS Katalog

Ovde možete preuzeti katalog za termoizolacione sisteme. (PDF | 3.5 MB)