Uslovi korišćenja


Uslovi korišćenja für die Internetseite der Firma

Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastraße 58
76571 Gaggenau
www.protektor.com i www.protektor.de


1. Važenje uslova korišćenja

1.1.

Ovi uslovi korišćenja važe između Vas („Korisnik“) i kompanije Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG, Viktoriastraße 58 in 76571 Gaggenau za sve vrste korišćenja sajta www.protektor.com.

1.2.

Zadržavamo pravo izmene, dopune ili modifikovanja ovih uslova korišćenja u bilo kom trenutku. Korišćenje našeg sajta pod www.protektor.com und www.protektor.de, moguće je isključivo u skladu sa ovim uslovima korišćenja. Uz odgovarajuće korišćenje našeg sajta, korisnik je saglasan sa našim uslovima korišćenja. Pravo na korišćenje web-sajta korisnik nema.


2. Sadržaj/usluge

2.1.

Nudimo korisniku na našem web-sajtu www.protektor.com i www.protektor.de informacije, a naročito nudimo proizvodne informacije o građevinskim profilima.

2.2.

Sadržajima na našem sajtu možete pristupiti slobodno i besplatno, ali uvek u skladu sa našim uslovima korišćenja.   Registracija za korišćenje sadržaja u osnovi nije potrebna. Registracija je trenutno potrebna samo za ekstranet. Zadržavamo pravo, da za određene druge oblasti predvidimo registraciju.

2.3.

Korisnik snosi sve troškove koji su nastali korišćenjem. Zahtev neke druge vrste u vezi preuzimanja troškova ne postoji.

2.4.

Zadržavamo pravo, da sadržaje web-sajta pod www.protektor.com i www.protektor.de, promenimo u bilo kom trenutku. Promena sledi isključivo po našoj oceni. Mi, štaviše, imamo takođe pravo, svaki put rad sajta potpuno ili delimično podesiti.  Zbog prirode interneta, mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost za dostupnost našeg sajta.

2.5.

Naš sajt se redovno ažurira. Pravo da ažurirate ne postoji. Ažururanje se vrši po našem sopstvenom nahođenju.


3. Prava korišćenja

3.1.

Korišćenje našeg sajta za pristup prezentovanim informacijama podleže isključivo našim uslovima korišćenja, svaka u verziji u trenutku preuzimanja. Dodatno dogovoreni uslovi, na primer prilikom preuzimanja, imaju prednost nad ovim uslovima korišćenja.

3.2.

Mi priznajemo korisniku jedno neisključivo i neprenosivo, u svako vreme opozivo pravo korišćenja informacija sa našeg sajta u ugovorenom obimu, ili ukoliko to nije ugovoreno, kako to odgovara svrsi koju sledimo sa stavljanjem na raspolaganje i ustupanjem. Korisnik ima prema ovom opšte pravo na besplatno čitanje sadržaja koji su stavljeni na raspolaganje. Korisniku je pored toga dozvoljeno, pojedine primerke dostupnog sadržaja na našem sajtu umnožavati isključivo za lične i nekomercijalne svrhe. On ima mogućnost određene sadržaje štampati ili preuzeti. Korisnik ima takođe i pravo citiranja u zakonskom obimu prema § 51 Zakona o autorskim pravima. Postojeće napomene o autorskim pravima, zaštitni znaci ili druga ograničenja ne smeju biti uklonjena. Dalja prava korisniku drugačije neće biti  dodeljena i trebaju naš izričit pismeni pristanak.

3.3.

Korisnik se ima posebno uzdržati da distribuira informacije trećim licima ili da ih koristi na bilo koji drugi način.

3.4.

U preostalom §§ 69  Zakona o autorskim pravima u suprotnom ostaje nepromenjen.


4. Prava, intelektualna svojina

Pridržavamo sva prava na informacije i sadržaje. Informacije, zaštitni znaci ili drugi sadržaji ne smeju se bez našeg pismenog odobrenja kopirati, menjati, umnožavati, prodavati ili na drugi način eksploatisati. Korisniku se ne priznavaju dalja prava bilo koje vrste, izuzev onih koja su priznata u ovim uslovima korišćenja. Ne postoji takođe nikakva druga obaveza, da se korisniku dodele šira prava. Ukoliko od strane korisnika budu prepuštene informacije ili druge ideje, smemo ih koristiti besplatno radi daljeg odgovorajućeg razvoja, poboljšanja ili prodaje.


5. Zaštita podataka

Obavezujemo se da ćemo se pridržavati zakonskih odredbi radi zaštite podataka. Važe dole navedeni sporazumi o zaštiti podataka, koji su takođe sadržaj ugovora.


6. Odgovornost korisnika

6.1.

Korisnik ne sme koristiti informacije i sadržaje našeg web-sajta u suprotnosti sa našim Opštim uslovima korišćenja. Korisnik je dalje obavezan, ne koristiti informacije i sadržaje našeg web-sajta zloupotrebom zakona ili nezakonito na bilo koji drugi način.

6.2.

Korisnik se obavezuje proveriti  svoje e-mail-ove koji nam pristižu i koristiti odgovarajuće programe protiv virusa. Korisnik ne sme kod svog korišćenja prekršiti pravila dobrog ponašanja, povrediti bilo koja naša prava, posebno komercijalna zaštitna prava, slati sadržaje sa bilo kojim smetnjama, uključujući viruse, trojanske konje ili ostale greške.   Korisnik također ne sme upisivati ili slati hiperlinkove ili ostale sadržaje, za koje on nije izričito ovlašćen. Nadalje korisnik ne sme širiti neželjene e-mailove ili ostalu nedozvoljenu reklamu.

6.3.

Imamo pravo zabraniti pristup korisniku u bilo koje vreme prema vlastitoj oceni. Izričito upućujemo na to, da nepridržavanje naših Opštih uslova korišćenja može izazvati obavezu naknade štete korisnika. Korisnik nas oslobađa od zahteva bilo kojih trećih osoba, koji se ostvaruju od strane trećih osoba na osnovu njegovog nedozvoljenog načina korišćenja. Nadalje korisnik je obavezan preuzeti sve troškove i naknade, koje nastaju na osnovu ili u vezi sa njegovim nezakonitim načinom korišćenja.


7. Isključenje odgovornosti 

Na našem web-sajtu informacije i sadržaji stoje besplatno na raspolaganju. Ne postoji odgovornost za nedostatke, posebno stvarne i pravne nedostatke bilo koje vrste, posebno za njihovu tačnost, nepostojanja nedostataka, potpunost ili postojanje komercijalnih zaštitnih prava – izuzev kod namere ili besa.  Naše informacije ni u jednom slučaju nisu konačne i predstavljaju samo primere.   Ukoliko su sadržani tehnički sadržaji ili ostale specifikacije, isti se moraju iznova posebno proveriti.

Na našem web-sajtu ne nudimo pravno obavezujuća svojstva ili karakteristike performansi. Isti se usmeravaju izričito prema kasnijim ugovornim uslovima.   U preostalom mi ne preuzimamo odgovornost za bilo koju aktuelnost kao i upotrebljivost informacija i sadržaja koje su stavljene na raspolaganje.

U slučaju jednostavne nepažnje odgovaramo, izuzev u slučaju povrede života, tela ili zdravlja, samo ukoliko su povređene bitne ugovorne obaveze (kardinalne obaveze), ali ograničeno na ugovorno tipične i predvidive štete.

Ukoliko zahvati jedno ograničenje odgovornosti, ono važi takođe za odgovornost naših zaposlenih, predstavnika i asistenata.


8. Linkovi

Ne odgovaramo za strane sadržaje, koji su ponuđeni na našem web-sajtu, osim kada nam je poznata nezakonitost sadržaja. Ne prisvajamo strane sadržaje.   Nismo obavezni za kontrolu stranih sadržaja i tamo dostupnih informacija i sadržaja. Korišćenje stranih sadržaja sledi u meri na sopstveni rizik korisnika.  Korisnik nije ovlašćen stavljati linkove prema našoj web-stranici ili drugim internim sajtovima našeg web-sajta bez naše izričite pismene saglasnosti. Ukoliko postoji interes korisnika za postavljanje linka prema našem web-sajtu na njegovom sajtu, mora se poslati upit putem e-maila na info@protektor.com.

 

9. Ostali uslovi korišćenja

Za određene informacije i sadržaje, pridržavamo pravo da obezbedimo posebne uslove korišćenja.    


10. Opšte

10.1.

Dodatni dogovori moraju biti u pisanoj formi.

10.2.

Sudska nadležnost je 76571 Gaggenau kada je korisnik trgovac u smislu Zakona o trgovini. Važi nemačko pravo uz isključenje UN-Zakona o kupoprodaji.

10.3.

 Ukoliko jedna odredba ovih uslova korišćenja ne bude potpuno ili delimično delotvorna, delotvornost ostalih odredbi ostaje nedodirnuta. Na mesto nedelotvornog uslova korišćenja nastupa delotvorni uslov, koji se što je moguće više približava uslovima korišćenja u potpunosti ili ostalim ugovornim dogovorima u stvarnom, pravnom i privrednom pogledu. Isto važi u slučaju postojanja praznine u našim uslovima korišćenja.


11. Informacije o društvu

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH und Co. KG
Viktoriastraße 58
D-76571 Gaggenau

Registracioni sud Mannheim HRB 520033

mailto: info@protektor.com
http://www.protektor.com

Direktor: Dr. Christof Maisch (Predsednik upravnog odbora), Martin Barsch,  Dr. Andreas Metzger, Dr. Heiner Willerscheid

Telefon: +49 (7225) 977 - 0
Telefaks: +49 (7225) 977 - 111